Kurumsal

Toroslarda Sağlık Var

Modern Akademi Cerrahi Tıp Merkezine Hoşgeldiniz

Sağlık hizmetlerinde geleceği bugünden yakalayan vizyonuyla hizmet alanını genişletmeye karar veren Modern Akademi, 20 Aralık 2017’de “Toroslarda Sağlık Var” sözüyle hizmet getirmiştir.

MİSYONUMUZ

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş düzeyde tanı ve tedavi hizmeti sunan tıbbi açıdan yeterli donanıma sahip bölgesel ve ulusal alanda gelişmeleri takip eden ve sahip olduğu hizmet standartlarını sürekli geliştiren, Uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetlerinde, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, güvenilir, hasta odaklı ve kaliteli hizmet veren, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, çevreye duyarlı, nitelikli sağlık çalışanı yetiştiren, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren öncü bir kuruluşuz.

 

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası düzeyde; modern,  ilkeli bir eğitimle insan hayatına saygılı,  din, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf farkı gözetmeden, mesleğinin onurunu koruyan, hastaya hizmette bilimsel verilerin kılavuz alındığı, etik kuralların benimsendiği hekimlik anlayışı ile çalışanlarımızın memnun ve mutlu olduğu güler yüzlü, çağdaş uluslararası düzeyde tanınan ve çevreye saygılı sağlık hizmeti vermektir. Tedavi sunduğumuz branş ve alanları genişleterek bölgemizdeki tercih edilebilirliğimizi sürdürmek için teknoloji ve sağlık çalışanları altyapısını en üst seviyede tutan, hizmet kalitesini ve kurumsal yapısını sürekli geliştiren bir kurum olmaktır.

ETİK DEĞERLER

Yaşamını insanlığın hizmetine adamak, hasta ve toplumun sağlığını baş görev saymak, hekimlik sanatını vicdan buyrukları doğrultusunda dikkat ve özenle uygulamak, hastanın hekime açtığı sırları gizli tutmak; hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini sürdürmek; meslektaşlarını kardeşleri saymak; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum, ya da başka herhangi bir özelliğin hekimle hasta arasına girmesine izin vermemek; tıbbi olanakların dağıtımında adaleti gözeten, insan yaşamına saygı gösteren, baskı altında kalsa bile, tıp bilgilerini, insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmamaktır.

 

HASTA MEMNUNİYETİ  ve KURUMSAL  İLETİŞİM 

Ülkemizde son yıllarda hızla gelişen özel hastanecilik sektöründe, Halkla  İlişkiler ve Hasta Hakları birimleri  de, çok daha etkin  çalışmaktadır.  Halkla İlişkiler uygulamalarında iletişim, hasta ve hasta yakınlarının hastaneye attığı ilk adımla başlar. Hasta yönlendirme ve bilgilendirme ile görevli Halkla ilişkiler personelleri,  hastalarımızın ve yakınlarının karşılanması ve doğru yönlendirilmesini sağlayarak, vakit kaybetmeden hızlı hizmet almalarını sağlar,  hastalarımızın ihtiyacı olabileceği ekstra durumlarda, hastaların işlemlerinin tamamlanmasına yardımcı olarak, hasta memnuniyetini sonuç odaklı olacak şekilde yakından gözler. Yönetime görüş ve öneri olarak sunar.

Hastanemizin Kurumsal İletişim Departmanında ise; Yapılan anket çalışmaları kapsamında hastalarla birebir, telefon ve taburcu hastalarımıza ev ziyareti seçenekleri ile iletişime geçilerek hasta öneri ve şikâyetleri alınır,  e-mail ve  şikayet öneri kutularından yapılan başvurular da eklenerek hastane yönetimine raporlanır. Hastane yönetimi tarafından yapılan değerlendirme neticesinde kurum için de yapılabilecek düzenlemeler planlanır ve ilgili hastalara geri bildirimler yapılır.

Kurumsal İletişim departmanımızda ayrıca hastanemiz de meydana gelen  değişiklik ve yeniliklerin  hasta / hasta yakınlarına duyurulması, basın bildirilerinin hazırlanması, Sosyal sorumluluk çalışmalarına destek verilmesi, belirli gün ve haftalara yönelik özel etkinliklerin planlanması, halkın kurum hakkındaki düşüncelerini ve taleplerini tespit ederek yönetime sunar,  yönetim ve kamuoyu arasında köprü görevini üstlenir.

Hasta haklarına dayalı sağlık hizmeti anlayışı ile hizmet veren hastanemiz, konumlandığı bölgede bir referans merkezi olma  yolunda hızla ilerlemekte, Hasta memnuniyeti odaklı çalışmalarına devam etmektedir.

Sağlıklı Günleri Birlikte Paylaşabilmek Dileği İle…

Güler Yüzlü Hizmet

Dürüstlük ve güvenilirlik.

Hasta memnuniyeti.

Kaliteli, Hasta mahremiyeti, gizlilik ve etik değerlere saygılı olmak.

Takım çalışması.

Çalışan ve hasta haklarına saygı.

Hizmette kalite, güvenilirlik.

Sürekli iyileşme ve gelişme.

Kurumsal gelişime açıklık.