Gemi Adamı Sağlık Raporu

Gemi Adamlığı Sağlık Raporu

  Gemi adamı sağlık raporu gemilerde çalışmak isteyen, halihazırda gemilerde çalışan tüm gemi adamları ve amatör denizciler için gerekli belgelerden biridir. Gemi adamı sağlık raporunu ilk defa alacak kişilerin gemide çalışmaya elverişli olduğu bu belge ile tespit edilir ve sonrasında 2 yılda bir yenileme işlemi yapılarak sağlık durumunu koruduğu, herhangi bir hastalığı ve çalışmaya engeli olmadığı tespit edilir.

Modern tıp merkezi Sağlık Bakanlığı tarafından Gemi Adamı Sağlık Kurulu raporu vermekle yetkilendirilen Mersindeki özel hastaneden biridir. Gemi adamı sağlık raporu olarak adlandırılan rapor ancak bu konuda yetkilendirilmiş hastaneler tarafından verebilmektedir.

 

YAPILAN MUAYENELER SONUCUNDA DÖRT ÇEŞİT RAPOR DÜZENLENİR.

 1. Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu
  İlk kez gemi adamları Sağlık Yoklama Belgesi almak için başvuran adaylar ile iki yıldan daha uzun süre denizde faal olarak çalışmamış gemi adamları adaylarının yapılan muayeneler sonucunda gemi adamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre gemi adamı olmaya fiziksel engeli yoksa (sakatlık veya hastalıkları vb.) Gemi adamı olur sağlık raporu” almaya hak kazanırlar.
  1.1. Gemi Adamlarının Genel Muayenesi:
  1 – İç Hastalıkları
  2 – Göz
  3 – KBB
  4 – Nöroloji
  5 – Psikiyatri
  6 – Ortopedi ve Travmatoloji
  7 – Genel Cerrahi

 

 1. Periyodik Sağlık Raporu
  Gemi adamları, sağlıklarının denizde çalışmaya elverişli olup olmadığını anlamak için her iki yılda bir periyodik kontrolden geçmeleri gerekmektedir. Bu kontroller sonucunda gemi adamlarına Periyodik Sağlık Yoklama Raporu” verilir.
  18 yaşından küçük olanların deniz hizmetinde sürekli çalıştırılabilmeleri için Periyodik Sağlık Yoklamaları’nın her yıl tekrarlanması gerekmektedir.

2.1. Gemi Adamlarının Genel Muayenelerinde Yapılan Tetkikler:
1. Hemogram,
2. Sedimantasyon,
3. Şeker,
4. Tam idrar tahlili,
5. Üre,
6. RF,
7. Anti HIV,
8. HBs Ag,
9. PA Akciğer grafisi,
10. EKG tetkikleri,
11. Odyometri,

 

 1. Özel Durum Sağlık Raporu
  Gemi adamı olmasına müsaade edilen ancak iki yıldan daha kısa aralıklarla muayene edilmeleri Sağlık Kurulu Raporu ile kararlaştırılan gemi adamları gerekli muayenelerini zamanında yaptırmak zorundadırlar. Bu durumdaki gemi adamlarına Özel Durum Sağlık Raporu” düzenlenir ve muayeneleri iki yıldan daha kısa aralıklarla yapılır.4. Amatör Denizci Raporu
  Amatör Denizci olacak kişilerin; Amatör Denizci Olur raporu almaları ve ya B Sınıfı Sürücü Olur ibareli sağlık raporunu almaları gerekir. İlgili raporların alınabilmesi için Kulak Burun Boğaz” ve Göz” uzman doktorları tarafından detaylı tıbbi muayeneye tabii tutulurlar. Amatör denizcilerin Göz” ve Kulak Burun Boğaz” sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esas dahilinde uygulanır.