SPOR'A KATILIM RAPORU

SPORCU MUAYENE FORMU                                                                              (Form-2)

 

Boy (cm)                             :

Ağırlık (kg)                          :

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) :

Kan Basıncı  (mmHg)        :  

Nabız  (atım/dk)                :

  Genel Görünüm:

Baş-Boyun:

Saçlı Deri/Deri: Mantar enfeksiyonları başta olmak üzere deri ve tırnak birlikte değerlendirilmeli, güneşe maruz kalan bölgeler ayrıca değerlendirilmelidir.      (Egzama, mantar, siğil, uçuk)

Kulak-Burun-Boğaz: Şekil bozukluğu, deviasyon, tonsiller, ağız hijyeni değerlendirilmelidir.

Gözler : Görme keskinliği, göze ait enfeksiyonlar değerlendirilmelidir.     (retina dekolmanı mutlaka sorgulanmalıdır)

Boyun : (tortikollis ve hareket kısıtlılığı değerlendirilmelidir)

Kardiyolojik:

Oksültasyon : (ek ses, ritim, üfürüm)

(2/6 ve üzeri üfürüm varsa kardiyolojiye sevk ediniz)

Periferik nabızlar (radial, femoral, diğer):

             Varikozite: (ekstremiteler, gövde, boyun)

Solunum Sistemi:

Göğüs (asimetri, pectus carinatum-excavatum):

Oskültasyon (ral, roncüs, whezing):

Torasik vibrasyon:

Sindirim Sistemi (organomegali, kitle):

Kas-iskelet Sistemi: 2 dakikalık kas iskelet sistemi muayenesi yapılmalıdır.(Şekil-1)

Deri (döküntü, pigmentasyon, diğer bulgular):

Sporcunun öyküsü ışığında gerekli görülür ise ilgili ürogenital, nörolojik ve psikiyatrik muayene de yapılmalıdır.

Ürogenital:

Nörolojik:

Psikiyatrik muayene:


Şekil-1

 

 

 

 

 

 

1. Sporcu ayakta yüzü doktora dönük durur vaziyette iken inspeksiyon (gövde ve üst ekstremite simetrisi)

2. Servikal fleksiyon, ekstansiyon, rotasyon ve lateral fleksiyonu (eklem hareket açıklığı)

3. Dirence karşı omuz muayenesi (trapez kuvveti),

4. Dirence karşı omuz abdüksiyonu (deltoid kuvveti)

5. Omuz internal ve eksternal rotasyonu (eklem hareket açıklığı, glenohumeral eklem)

6. Dirsek ekstansiyon ve fleksiyonu (eklem hareket açıklığı, dirsek)

7. Dirsek pronasyon ve supinasyonu (eklem hareket açıklığı, dirsek ve el bileği)

8. Yumruk yapma ve açma (eklem hareket açıklığı, el ve parmaklar)

9. Sporcunun arkası doktora dönük durur vaziyette iken inspeksiyon  (gövde ve üst ekstremite simetrisi)

10. Omurga ekstansiyonu (spondilolizis, spondilolistezis)

11. Doktora önü ve arkası dönük vaziyette iken omurga fleksiyonu (torasik ve lomber vertebra eklem hareket açıklığı, spinal kıvrım, hamstring esnekliği)

12. Alt ekstremite inspeksiyonu (dizilim, simetri)

13. 4 adım ‘’Ördek Yürüyüşü’’ (kalça-diz-ayak bileği hareket açıklığı, kuvvet, denge)

14. Ayak parmakları ve topuklar üzerinde durma (baldır simetrisi, kuvvet, denge)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACİL DURUMLARDA HIZLI BİLGİ ALMAK İÇİN HEMEN ARAYIN